Inici

Memòria d'RSC

 

            

 

Al CCIB vam creure que el diàleg obert i permanent amb tots els nostres grups d'interès havia de formar part de la nostra estratègia empresarial més bàsica.

 

Com a expressió fonamental d'aquest diàleg, així com per continuar aprenent, volíem explicar el que fem en els tres àmbits que preveu la RSC, tant el que ja fem bé com allò altre en què no volem deixar de millorar.

 

Així, des de 2011, totes les nostres activitats que fan referència a transparència econòmica, acció social i sostenibilitat ambiental es recullen en els següents documents:

 

- Memòria Anual d'RSC 2011 / Declaració medi ambiental 2010-2011 TÜV.

- Memòria Anual d'RSC 2012 / Declaració medi ambiental 2011-2012 TÜV.

- Memòria Anual d'RSC 2013 / Declaració medi ambiental 2013 TÜV.

- Memòria Anual d'RSC 2014 / Declaració medi ambiental 2014 TÜV.

Al 2013, el CCIB va presentar la seva Memòria Anual de RSC seguint els paràmetres marcats per la Guia G4 del Global Reporting Iniciative, convertint-se en la primera empresa espanyola del sector turístic en disposar d'una memòria de tals característiques.

 

Per a consultar la Memòria RSC completa cliqui el següent link:

https://publisher.wizness.com/es/reports/memoria-de-responsabilidad-social-corporativa-2014-1